اتفاقات تصادفی

تنها چشان باز و تربیت شده‌است که میتونه از اتفاقات تصادفی بهره ببره، خلق کنه و ….

کسی که مثه یک طراح فکر کنه، مثه یک طزاح شرایط اطرافش  و بررسی کنه، میتونه متوجه بشه که ادامه‌ی زندگیش به چه شکل باشه.

طراح‌ها خیلی خوب وارد بازی سعی و خطا میشن، بدوت هیچ حاشیه و قضاوت خاصی، میدوزن و میشکافن و چیزهای جدیدی رو امتحان میکنن و لابه لای همین آزمایشها هست که الماسهایی رو پیدا میکنن.

طراح‌ها شکارچیان زبده‌ای برای قوهای سیاه نسیم طالب هستند.