درس ششم از ست گادین

feedback is either a crutch or a weapon. use feedback to make your work smaller, safer, and more likely to please everyone (and fail in the long run). or use it as a lever to furthur push you to embrace what you fear ( and what you’re capable of).

بازخوردها یا عصای دستمون میشن، یا مثه اسلحه، دخلمون رو میارن.

با کمک بازخوردهایی که میگیریم، میتونیم، حجم کاری که بهمون واگذار شده رو کاهش بدیم، میتونیم با کمک بازخوردها، امنیت بیشتری برای کارمون بدست بیاریم و جایگاهمون رو تثبیت کنیم، و به احتمال خیلی زیاد، کاری کنیم که در دل همه جا بشیم   همه برامون کف و سوت بزنن. ( و با این کارها، در بلند مدت بازنده باشیم،)

یا از بازخوردها مثه یک اهرم استفاده کنیم، هر بیشتر یک سمت از این اهرم رو فشار بدیم، بیشتر ترسهامون رو به آغوش میکشیم، بیشتر توانایی‌هامون رو میشناسیم.

پینوشت: بارها شده نتیجه‌ی کارم رو به کسی نشون ندادم، از ترس بازخوردهای احتمالی، ولی دل رو زدم به دریا و خیلی راضی هستم. یعنی بازخوردها خوب بود و همین موضوع من رو شیر میکنه که در تردیدهای آتی، حتماً تصمیم بگیرم که ایده‌هایم رو به اشتراک بگذارم.