صرفاً جهت به روزرسانی

فاصله ی حرف تا عمل من در مورد رعایت حقوق دیگران در زمینه رانندگی و پارک کردن این اواخر کمی بیشتر از قبل شده.

همین الان کسانی که دوبله پارک میکنند یا با خودخواهی تمام پا روی ترمز میزارن و باعث بند اومدن خیابان میشن، یا با پخش کردن شیرینی بین ماشین های خیابان باعث از بین رفتن زمان تعداد زیادی از افراد میشن، رو میشینم ساعتها در مورد این کار اشتباهشون صحبت میکنم. و راه حلهای جایگزینشون رو بررسی میکنم.

اما

خودم در این چند روز اخیر دقیقاً مرتکب همین نوع اشتباه شدم. فک کنم سه مورد بود که من قوانین رو زیر پا گذاشتم و حق بقیه شهروندان رو کم یا زیاد، مورد عنایت قرار دادم.

واقعاً ناراحتم و هیچ توجیهی ندارم و کارم اشتباه بود.

باید به فکر کم کردن فاصله ی حرف و عملم باشم. چون اگه دوست دارم روی اطرافیانم تاثیر مثبت بذارم یا تشویقشون کنم که اونها هم به وقت و انرژی بقیه شهروندان احترام بذارند، بهتره که با عملم باهاشون صحبت کنم، یعنی بزلرم رفتارهام به جای من صحبت کنند.

احساس کردم این چند روز جای بقیه رو تنگ کردم.