صرفاً جهت به روزرسانی

نوشتن فهرست کارهای انجام شده و هزینه‌های انجام شده و حتی نوشتن فهرست کارهای فردا و هزینه‌هایی که قرار هست فردا انجام بشه، خیلی کار منطقی و عاقلانه‌ایه.

اما در عمل ممکنه که خستگی به آدم فشار بیاره و باعث شه از زیر این کار آدم شونه خالی کنه.

برای همین میشه در همین وبلاگ فهرست کارهای انجام شده رو هر روز بنویسم. اینجا هم هر روز به روزرسانی میشه، هم اینکه قابلیت بازگشت و مرور داره.

امروز و دیشب، قلوه سنگ در کف گود پخش شد.

تراز روی سنگ و مگر مشخص شد.

۱۰ تن سنگ سفارش داده شد.

با کارگرها تصفیه شد.

فردا هم قرار هست که ادامه‌ی سنگها پخش بشه.

کار نقشه‌های آرماتوربندی تعیین و تکلیف بشه.

با شرکت بتن قرارداد نوشته بشه.

با آرماتوربند برای اجرای بتن مگر صحبت بشه.

انبار تجهیزات تعیین و تکلیف بشه.

نظارت روی عملکرد کارگرها انجام شه.