صرفاً جهت به روزرسانی

تجربه‌ی مهمانی‌های جدید، فرصتهای زیادی رو برای ما ایجاد میکنه. افراد جدید، موقعیتهای شغلی جدید، حرفهای جدید از دوستان قدیمی، ناگفته‌ها و نا شنیده‌ها‌.

همیشه با آغوش باز قبول کردم و پذیرفتم، حتی اگر محدودیت شدید داشتم و حضورم به چند دقیقه ختم میشده.

از تک تک حرفها هم نباید غافل شد، به این علت که حرفهای به ظاهر کوچکی که انتخاب میکنیم، منجر به اتفاقات بزرگ و افزایش صمیمیت بیشتر بین دوستان خواهد شد.