صرفاً جهت به روزرسانی

وقتی با داشتن تصویری از پایان کار یا تصویر نهایی خروجی کار، روزمون رو استارت میزنیم، خیلی راحت میتونیم قدمها و تصمیم‌های درستی که در مسیر رسیدن به تصویر خروجی مد نظر هست، رو بشماریم.

میتونیم هر چه سریع‌تر متوجه بشویم که در مسیر درست گام برمیداریم یا نه.

و این تصویر از خروجی تنها زمانی حاصل می‌شود که قبل از شروع کار، در ابتدای ساعت کاری، برای دو دقیقه چشم بر هم بگذاریم و تصور کنیم که کارمون به پایان رسیده و خروجی کارمان را در دست گرفته‌ایم و به مدیرمون، از نحوه‌ی رسیدن ما به این خروجی و همچنین چند و چون خود خروجی، گزارش میدهیم.

این تصور دو دقیقه‌ای خیلی بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنیم راه‌گشا خواهد بود و مانع به هدر رفتن کلی از وقت عزیز و همچنین کلافه شدن و بی‌ثمر دور خود چرخیدن خواهد بود.