طراحی مسیر شغلی

پیشنوشت:

در نوشته‌ی قبلی متوجه شدیم که در فرآیند طراحی باید حواسمون باشه که کجای کار هستیم. در فرآیند طراحی درگیر دو موضوع مهم هستیم، یاد داریم ایده پردازی میکنیم، یا دارم از ایده‌هایی که قبلاً تولید کردیم، استفاده میکنیم و ایده‌مون رو داریم امتحان میکنیم تا متوجه شیم که جوابه یا نه.

اصل مطلب:

<< شما باید بدونید و آگاه باشید که چه زمانی باید سوال‌های بیشتری مطرح کنید تا به ایده‌های بهتری دست پیدا کنید و چه زمانی باید اطلاعات و ایده‌های جمع‌آوری شده رو قبول کنید و متعهد شید که از این ایده‌ها و اطلاعات استفاده کنید.

حضور ذهن داشتن در فرآیند طراحی و شش دانگ حواسمون جمع بودن در طی فرآیند، خیالمون رو راحت میکنه، از این بابت که چیزی از قلم نیافتاده باشه یه وقت. یعنی ایده‌پردازی و تحقیقات لازم انجام شده و یک خوراک مناسبی برای گرفتن یک تصمیم‌گیری خوب فراهم شده.

درخواست کمک از دیگران.

اگه بخواهیم که بفهمیم که چطور تجربه‌مون از کارمون رو تغییر بدیم و دگرگون کنیم، نمیشه فقط و فقط با تفکر خالی خالی و تفکر و تعمق در کنج خلوت اتاقمون، انتظار داشته باشیم که بتونیم وضعیت فعلیمون رو گل و بلبل کنیم.

برای این موضوع نیاز داریم که قشنگ با بازار کار و افراد حاضر در اون، تعامل داشته باشیم. ما نیاز به کمک گرفتن از افراد شاغل داریم.

ما قدم “کمک گرفتن از دیگران” رو، “زیاد بُر خوردن” گذاشتیم.>>

پینوشت:

خلاصه باید ” ع.ن بُر خوردن” رو دربیاریم.