طراحی مسیر شغلی

عبارات داخل گیومه حرفهای من نیست، حرفهای بیل بورنت و دیو ایوانس، نویسندگان کتاب زندگی شغلی خود را طراحی کنید، می‌باشد.

«ما افراد زیادی رو آموزش دادیم که چطور از تفکر طراحی برای طراحی زندگیشون، استفاده کنند. ما به مردم زیادی ساختن نمونه‌های اولیه‌ای از نسخه‌های جایگزین زندگی و مسیر شغلیشون، آموزش دادیم.

بیشتر کسانی که کتاب زندگی خود را طراحی کنید، رو مطالعه کردند و عاشقش شدند، افرادی بودند که در حال تغییر مسیر زندگیشون بودند و نقاط عطف زندگیشون رو تجربه می‌کردند. و برای برداشتن قدم بعدیشون در زندگی نیاز به کمک داشتند، اینکه کجا بروند، چی کار کنند و در بغضی از موارد، تبدیل به چه شخصی بشوند.

افراد درگیر طراحی زندگی، کارشون این شده بود که انواع آینده‌ای که براشون چه قابل تصور بود و چه نبود رو تصور کنند.

کتاب زندگی خود را طراحی کنید در مورد تصور کردن بود.

این کتاب، یعنی زندگی شغلی خود را طراحی کنید، در مورد این هست که چطور تصوراتمون رو به واقعیت تبدیل کنیم.

در واقع بعضی از افراد پیگیر طراحی زندگی، در خواست کتابی رو داشتند که طراحی رو از جایی که هستند، شروع کنه. و ابزارها و ایده‌هایی توسط کتاب معرفی بشه که کمک کنه که افراد در محل کارشون رشد کنند.»