طراحی مسیر شغلی

پیشنوشت:

داستان گویی” ابزاری هست که به ما کمک میکنه که هم حواسمون به اتفاقات دور و برمون باشه و بیشتر با آدمها و محیط اطراف و تجربه‌هامون، درگیر بشیم و هم کمک میکنه که با آدمهای بیشتری بتونیم ارتباط برقرار کنیم.

اصل مطلب:

《 اینکه یک داستان‌گوی حرفه‌ای بشیم، چیز عجیب و غریبی نیست، کاملاً یادگیریش دست خودمونه. و وقتی خوب داستان تعریف کردن رو یاد بگیریم، داستان گویی تبدیل میشه به یکی از اولین کارهایی که ما در اولین برخوردمون با دیگران انجام خواهیم داد. و اینطوری میشه که میتونیم سطح شغل و زندگیمون رو بکشیم بالا.

و وقتی دهنمون رو برای صحبت کردن باز میکنیم، اتفاق جالبی میافته، دنیای اطرافمون هم شروع میکنه داستان خودش رو برای ما تعریف کردن، که ما داستانهای دنیا رو در قالب روابط دوستانه‌ی صمیمی، فرصت‌های شغلی و همچنین روش‌های مبتکرانه و خفن که به ما در رسیدن به اهدافمون کمک میکنند، میشنویم.》