طراحی مسیر شغلی

اصل مطلب:

<< در قلب مدل ذهنی “داستان‌گویی” جمله‌ی : باحال بودن چیز باحالیه نهفته است.

وقتی شما میاین یک کنجکاوی تر و تمیز و خالصانه رو با خوب داستان تعریف کردن، ترکیب میکنیم، در نهایت یک معجون به درد کار بخوری رو در دست داریم.

اما قبل از همه‌ی این داستانا، و حتی قبل از اینکه جهان بتونه پاسخ داستان ما رو بده، شما باید اول داستان خودتون رو تعریف کنید.

این رو هم غصه‌شو نخورید، ما کمکتون میکنیم که چطور داستان تعریف کنید.