عزت نفس چیه؟

“عزت نفس” از اون دست کلماتیه که همه به کار میبرند و به گوش همه آشناست، اما تعریف واضح و مشخصی در خصوصش انجام نشده و هر کسی با تعریفهای ذهنی خودش از این کلمه استفاده میکنه.

اما در درس متمم، در خصوص “عزت نفس” مفهوم پردازی انجام شده، یعنی اینکه تعریف مشخصی برای “عزت نفس” ارائه شده و دوستانی که کارگاه عزت نفس رو در متمم دنبال میکنند، قبل از شروع جدی این درس، بر سر یک تعریف مشخص توافق میکنند و در درسهای آتی متمم، هر گاه عزت نفس به سمع و نظر کسی میرسه، تعریف واحدی در ذهن دوستان متممی، شکل میگیره.

حالا این که من هم این جا بخوام تمام کلمات این درس رو کپی کنم، خیلی اخلاقی نیست، اما میتونم در حد تریلر فیلم یا یک پیام بازرگانی، خلاصه‌ای از این درس رو ارائه بدم.

عزت نفس هر کسی از دو پارامتر “احساس ارزشمندی” و “احساس توانمندی” تشکیل میشه. یعنی هر دو پارامتر همراه با هم، تأثیرشون رو میگذارند.

احساس ارزشمندی یعنی اینکه من چقدر به خودم، نظراتم، افکارم و خواسته‌هام احترام میگذارم.

احساس توانمندی یعنی اینکه من چقدر به توانایی‌هایم و زمینه‌هایی که در آن توانمندی دارم، اعتقاد دارم و ارزیابیشون میکنم.

عزت نفس ما مثل یک پیکره‌ای هست که بر دو پای احساس ارزشمندی و احساس توانمندی، سوار هست و با لنگیدن هر کدام، عزت نفس ما دستخوش تغییر میشه. پس برای اینکه بتونیم عزت نفس خوبی داشته باشیم، باید به قدرت پاهای عزت نفس، توجه کنیم و تلاش کنیم که برای هر دوشون وقت بگذاریم.

حالا چطور و چگونه وقت گذاشتن رو باید در درسهای آتی متمم، جستجو کرد.