مسیر یادگیری مهندسی فرآیند

همیشه دوست دارم سرفصلهایی که یک مهندس فرآیند باید بهشون مسلط باشه رو بدونم. انگار یک پازلی است که هر قطعه‌ی آن دست نفرات مختلف وجود داره و پرسون، پرسون باید این قطعات رو به پیدا کنم و بتونم تصویر کلی از یک مهندس فرآیند داشته باشم.

این سبک رو از متمم یادگرفتم، اینکه یک مسیر یادگیری رو برای هر درسی ترسیم کرده. تحت عنوان نقشه‌ راه یادگیری.

دوست دارم تا نقشه‌ی راه یادگیری رو هر چه سریع‌تر نسخه‌ی اولیه‌اش رو منتشر کنم و به مرورو زیرشاخه‌های هر تیتر در فهرست رو تکمیل کنم.