مهارت مهم جستجو کردن در گوگل

امروز به من وظیفه‌ای محول شد، در خصوص انتخاب ابزارهای نشان‌دهنده فشار و دما و سطح سیالات داخل لوله و تجهیزات، ( temperature gauge, pressure gauge, level gauge.)

در ابتدا خودم تلاش کردم که ببینم که چطور باید لیستی رو تهیه کنم، چون قرار هست که با کمک این لیست، پیش‌فاکتور تهیه کنم و از بین پیش‌فاکتورهای جمع‌آوری شده، یکی از تامین کنندگان رو انتخاب کنم.

بگذریم که من یونیوب و گوگل رو حسابی گشتم، اما چیز خاصی دستگیرم نشد.

با مهندس باوفا، تماس گرفتم و ایشون خیلی دست و دلبازانه، من رو در خصوص نحوه‌ی انتخاب این ابزارها راهتمایی کرد. یک سایت هم معرفی کرد و کار من راه افتاد و وقتی من طبق راهنمایی ایشون رفتم سراغ کار، خروجی کارم باعث رضایت مدیرم شد.

خب این دستاورد کمی نیست.

با خودم فکر میکردم که مهندس باوفا چطور به این اطلاعات با ارزش دست پیدا کرده و انقدر خوب بهشون مسلطه و انقدر وبسایت خوب در هر زمینه‌ای سراغ داره.

به نظرم رسید که ایشوت خیلی خیلی بهتر از من بلده که نحوه‌ی درست به انجام رسوندن کارهاش رو در گوکل جستجو کنه، انگار با کلماتی بهتر این کار رو انجام میده.

نکته‌ای که هست، اینه که اول باید خیلی واضح بدونیم که از کجا میخواهیم به کجا برسیم و خروجی کارمون مشخص باشه.

بتونیم در گوگل کلمات مناسبی رو جستجو کمیم.