مهمانی‌های تصادفی

مهمانیهایی که خیلی تصادفی با افرادی که در شبکه‌ی دوستان هستند، صحبت میکنیم و دغدغه‌هامون رو میگیم و دغدغه‌هاشون رو میشنویم و در ادامه، میتونیم کمک بگیریم و حتی در مواردی کمکی هم بکنیم.

از داخل این مهمونی‌ها میتونیم گروه‌هایی رو تشکیل بدیم برای شروع پروژه‌های که احتمالاً از حضورمون در اون پروژه‌ها کلی چیز جدید یاد میگیریم. در بدترین حالت البته. در بهترین حالت علاوه بر یادگیری موارد جدید میتونیم امید به مسائل مالی هم داشته باشیم.