پمپ

پمپ‌ تجهیز فرآیندی است کا در نگاه اول خیلی ساده به نظر میرسه، اما هنگام انتخاب پمپ فاکتورها و معادلات زیادی، نیاز به حل شدن، دارند.

در پستهای آینده، مختصری در مورد فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب پمپ و نحوه‌ی محاسبه آیتمها مینویسم.