چالش زبان

sneak up on some one

to approach someone quietly and surprise that person.

خیلی آروم حرکت کردن.

شما یه فردی رو تصور کن، اسم کوچیکش “اهداف” و فامیلیش “بزرگ” باشه. باید برای رسیدن به این فرد  خیلی آروم حرکت کنیم و سورپرایزش کنیم، چون کافیه که این فرد بفهمه که ما دنبالشیم، تمومه کارمون، خیلی باید بدوییم. تا بتونیم گیرش بندازیم، اما آروم و آسه آسه میشه یه کاریش کرد.