چالش زبان

sting

sting most commonly refers to the wound inflicted by a bee or hornet or to a kind of burning pain, like the brief sting when your doctor gives you a vaccine

جای نیش زنبور یا زنبور گاوی، یا زخمی که سوزش داره، مثه آمپولهایی که تو رگ دست میزنن، مثه آمپولهای که تو عضلات باسن میخوره.

میگن برای اینکه درد این آمپولا کمتر شه، فقط کافیه به اون بنده خدای تزرقاتچی بگید آقای دکتر یا خانوم دکتر، خیلی شیک میبینین که اصن متوجه نمیشین.