یوتیوب و گوگل

یوتیوب و گوگل ابزارهای بسیار خوب برای تبدیل نقاط ضعف به قدرت هستن. به شرطی که سوالات واضحی رو در سر داشته باشیم. سوالاتی که ناشی از آگاهی و پذیرش نقاط ضعفمونه.

اینکه برامون مهم باشه که بزرگترین ضعفهامون رو برطرف کنیم. پس باید لیستی از نقاط ضعف رو در دست داشته باشیم.

اما این هم کافی نیست.

باید بتونیم ضعفهامون رو به انگلیسی ترجمه کنیم، اگه میخوایم که گوگل کردن و یوتیوب کردنمون موثرتر باشه.