جوّ ذهنی این روزهای من

در روز قبل به درس مهمی در مورد مدل ذهنی فرد مذاکره کننده رسیدم و به شکل خلاصه‌وار اینطور میشه گفت که گزاره‌هایی در ذهن ما وجود داره که به قطعی بودنش اعتقاد داریم، این میشه باورهای ما، از دل باورهامون ارزشهای ما متولد میشن و در نهایت ما با کمک ارزشهامون رفتار خودمون و …

جوّ ذهنی این روزهای من ادامه »