چالش زبان

چالش زبان

sneak up on some one to approach someone quietly and surprise that person. خیلی آروم حرکت کردن. شما یه فردی رو تصور کن، اسم کوچیکش “اهداف” و فامیلیش “بزرگ” باشه. باید برای رسیدن به این فرد  خیلی آروم حرکت کنیم و سورپرایزش کنیم، چون کافیه که این فرد بفهمه که ما دنبالشیم، تمومه کارمون، خیلی …

چالش زبان ادامه »

طراحی مسیر شغلی

اصل مطلب: 《کنجکاو بودن، مهمترین مدل ذهنی، طراحان خفنه. به این علت که دست به کار شدن و آستین بالا زدن و به صورت جدی جستجو کردن رو در ما زنده میکنه. ضمن اینکه تقریباً تمامی فعالیتهای طراحی، با یک کنجکاویت خاصی شروع شده. شکاکیت و بدبین بودنتوتو بذارید خونه، با خودتون بیرون نیارید. ولی …

طراحی مسیر شغلی ادامه »

چالش زبان

curiosity is the urge you feel to know more about something if you find a diary in a cofeeshop, curiosity will make you want to look inside, but respect for the writer’s privacy may convince you not to. ولع دونستن هر چه بیشتر داشتن فضولی کنجکاوی