craft of marketing

یکی از مواردی که من در وبسایت متمم در رفت و آمد هستم، آشنا شدن با موارد جالب و مواجه شدن با دغدغه‌های جالبه.

دغدغه‌هایی که شاید هیچوقت تا آخر عمر نمیتونستم کشف کنم.

این روزهای ما پر شده است از انواع و اقسام محتوا، اینکه بتونیم فضای موجود رو بفهمیم و حتی در قدم بعدی خودمان هم تبدیل به یک بازیگر عرصه‌ی محتوا شیم، فلسفه‌ی یکی از درسهای جالب متمم هست، تحت عنوان “استراتژی محتوا”.

من این درس رو صرفاً به جهت فهم بهتر دنیای موجود دنبال میکنم و در حال حاضر در مرحله‌ی پیش مطالعه قرار دارم و مرحله‌ی بعد مطالعه‌ی با دقت بیشتر و انجام تمرینهای هر درس می‌باشد.

در یکی از درسها، پادکستی معرفی شده بود، تحت عنوان “craft of marketing” که در هر اپیزود یک بحث محتوایی رو مطرح کرد، در سطح‌های مختلف، از سطح فردی گرفته تا سطح سازمانی و مدیریتی.

خالی از لطف نیست که با گدش دادن به این اپیزودها مهارت گوش دادن انگلیسیمون رو تقویت کنیم. با یک تیر دو نشان بزنیم.