فرصتهای زیاد و پنهان

دنیای من پر است از انسانهای توانمند، پر است از کتابهای ارزشمند، پر است از راه‌های رسیدن به انسانهای توانمند و کتابهای ارزشمند.

انسانهای توانمندی که می‌توانند ساعتها برایم از مسیری که رفته‌اند صحبت کنند، از اشتباهات و خطاهایی که در این مسیر داشته‌اند، از تمرین‌ها، از روتین‌ها، از تکنیکها و از قوانینی که در زندگی خود وضع کرده‌اند. انسانهای توانمند حجم اطلاعات بسیار زیاد و ارزشمندی رو در ذهن خود حمل می‌کنند. مثل یک دریای متحرک، که درونش پر است از ماهی‌های گرانقیمت و ارزشمند. این دریا یک ماهی‌گیر نیاز داره، ماهی‌گیری که با حوصله، قلابهای خود را برای ماهی‌های دلخواه خود مرتب کند. هر روز برای مهارت یادگیری خود زمان بگذارند و تمرین کنند.

کتابهای با ارزشی که مانند معادن طلا و نقره و … حامل اطلاعات با ارزش هستند و نیاز به یک معدنچی زحمتکش و خلاق دارند، که خاک این معادن رو فرآوری کنه و از دل این خاک شمش طلا و نقره استخراج کنه.

مسیر دریا شدن رو دوست دارم، دریایی پر از ماهی‌های ارزشمند.

مسیر معدن شدن رو دوست دارم، معدنی پر از طلا و نقره.

قدم گذاشتن در مسیر دریا شدن و معدن شدن پیشنیاز دارد. پیشنیازش ماهی‌گیر ماهر شدن و معدنچی صبور بودنه.

نسبت ماهی به قلاب، مثل اطلاعات ارزشمنده به سوال.

قلاب خوب میتونه ماهی خوبی برای ما به ثمر بیاره، سوال خوب هم میتونه اطلاعات مورد نیازمون رو برامون تامین کنه.

معدنچی قبل از این که شروع به کندن بکنه، به همه جا سرک میکشه. روزها و ساعتها با صبر و تحمل زیاد، از هر جایی نمونه برمیداره، آزمایش میکنه، تا بالاخره معدن دلخواهش رو پیدا کنه.

ما در دنیاهای موازی به سر میبریم، ماهی خاویار در دنیای من، معادل ماهی لجن‌خوار در دنیای توست. شمش طلا در دنیای من، معادل شمش مس در دنیای توست.

پس حق دارم که حرفهایت در مورد اطلاعاتی که در پی آن هستم را جدی نگیرم. و البته حق دارم که ناراحت نشم که اگه حرفهایم را در مورد اطلاعاتی که پیگیری میکنی، جدی نگیری.

بگذریم.

من و تو اولین کاری که میکنیم اینه.

ماهی و سنگ مورد علاقه‌مون رو تعریف کنیم.

مهارتهای ماهیگیری‌مون و صبر معدنچی‌گریمون رو توسعه بدیم.

جعبه ابزار ماهیگیری و معدنچی‌گری رو در کنار خود داشته باشیم و کم کم تکمیلش کنیم.

مشخص کنیم که چه اطلاعاتی برای ما با ارزشه.

مهارتهای جستجوگری و پرسشگری رو در خودمون توسعه بدیم.

همیشه سوالهای ارزشمندی رو در کیف ذهن خود داشته باشیم.