قابلیت حواس‌پرتی

هر روز صبح با گوشی از خواب بیدار میشیم. هنوز چشمهامون باز نشده، توجهمون به پیامی که دیشب برامون در واتساپ فرستاده شده جلب میشه. همچنان گوشی به دست جولان میدیم. دست و صورتمون رو میشوریم، برای دقایقی دور میشیم از گوشی، چون گوشی خیس میشه. اما مجدد دوباره مراجعه میکنیم به گوشی و کلی …

قابلیت حواس‌پرتی ادامه »